Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Mockoniai)

Walka o wolność

W tym miejscu, w lesie Šilo, obok rosnącego wówczas jeszcze dębu, w dawnej wsi Vaickūniškės, obecnie według podziału katastralnego to miejsce znajduje się we wsi Mockoniai, 29 maja 1948 r. Wiceminister gen. Kaprałow, szef Zarządu ZSRR MGB gen. Poz. Birmańczyk i nieznany dowódca 284 pułku strzelców, partyzanci Mindoga, ojczyzny z drużyny Šarūnas obwodu Dainava, zabici: Kubilius-Varpas, dowódca plutonu Pranas Milkevičius-Vilkas, ul. 1919 (1918?) M. Wieś Spartai, Albinas Pavilonis-Rytas, ul. 1929 Pobyty, teraz Rejon łoździejski, Juozas Uzdila-Ožys, ul. 1916 (1919?) M. Agar, w Dab. Rejon łoździejski, Jonas Zdanavičius-Vytis, ul. 1927, Gražulių k., Dąb. Alytus r. Uwaga: partyzant J. Zdanavičius-Vytis został pochowany po bitwie w pobliżu jeziora Metelis, grób został wpisany do rejestru wartości kulturowych (uk 29506, L1562), nie zachował się tymczasowy krzyż, nie odnaleziono grobowca. Groby innych partyzantów prawdopodobnie znajdują się w Seiriai.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29553

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz