Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Sukces w biznesie – ciągły rozwój zawodowy

VšĮ „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijau” podpisało umowę z Krajową Agencją Płatności podlegającą Ministerstwu Rolnictwa i Stowarzyszeniem Partnerów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dzukija (Dzūkija VVG).
Projekt: „Sukces w biznesie – ciągły rozwój zawodowy”. Wykonawcą projektu jest VšĮ „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”. Projekt jest finansowany przez NMA (Krajowa Agencja Płatności) w ramach działania „Wsparcie szkoleń lokalnych wnioskodawców i wykonawców projektów w obszarach zwiększania konkurencyjności, nabywania umiejętności i rozwijania innowacyjności”. Projekt nr. LAZD-LEADER-1C-M-17-5-2022 (NMA nr 42VS-PV-22-1-03950-PR001), środek VPS nr. LEADER-19.2-SAVA-3, kwota dofinansowania 19396,24 euro.
Celem projektu jest szkolenie wnioskodawców i wykonawców w obszarach zwiększania konkurencyjności, nabywania umiejętności i rozwijania innowacyjności. Również wzmacnianie kompetencji społeczności, członków organizacji pozarządowych i innych oraz mieszkańców wsi. Promowanie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych, uczenia się przez całe życie.
Działania projektowe:
1. Efektywna komunikacja i współpraca w świadczeniu usług turystycznych, koncentracja na zespole (trening wzmacniający zespół);
2. Innowacje w dziedzinie turystyki. Zwiększenie konkurencyjności turystyki (promocja);
3. Jak stworzyć własną historię sukcesu i rozwinąć odnoszący sukcesy biznes;
4. Korzystanie z usług turystycznych w kulturze etnicznej Dzūkai;
5. Inteligencja i zrównoważony rozwój usług turystycznych;
6. Strategie kreatywnego myślenia. Kreatywne rozwiązania w sprzedaży i marketingu.
Początek projektu 31.05.2022, koniec 31.11.2023.