Podróżuj aktywnie po regionie Lazdijai

Projekt „Aktywnie podróżuj po regionie Lazdijai”. Wykonawcą projektu jest Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Wspierania Sportu i zarządzany przez Fundusz Wspierania Wymiany Edukacji. Wartość projektu to 3337,00 Eur. Początek projektu 01.12.2020, zakończenie projektu to 1 października 2021.

Celem projektu "Aktywne podróżowanie po regionie Łoźdija" jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców regionu Łoźdija i całej Litwy (młodzieży i dorosłych) aktywnym i zdrowym stylem życia, transportem przyjaznym dla środowiska, ekologią, wzrost zainteresowania zasobami naturalnymi i historią ich kraju. Działania przewidziane w projekcie (spacery, spływy kajakowe i jazda na rowerze) przyczynią się do realizacji Celu 1 Państwowej Strategii Rozwoju Sportu, zatwierdzonej przez Sejm Republiki Litewskiej „Systematyczne podnoszenie świadomości społecznej, że aktywność fizyczna i sport są wartością konieczną i uniwersalną” oraz jedno z zadań znacząco podnoszą prestiż sportu w społeczeństwie oraz w państwowych i samorządowych instytucjach i organach ”.