Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Podróżuj aktywnie po regionie Lazdijai

Projekt „Aktywnie podróżuj po regionie Lazdijai”. Wykonawcą projektu jest Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Wspierania Sportu i zarządzany przez Fundusz Wspierania Wymiany Edukacji. Wartość projektu to 3337,00 Eur. Początek projektu 01.12.2020, zakończenie projektu to 1 października 2021.

Celem projektu "Aktywne podróżowanie po regionie Łoźdija" jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców regionu Łoźdija i całej Litwy (młodzieży i dorosłych) aktywnym i zdrowym stylem życia, transportem przyjaznym dla środowiska, ekologią, wzrost zainteresowania zasobami naturalnymi i historią ich kraju. Działania przewidziane w projekcie (spacery, spływy kajakowe i jazda na rowerze) przyczynią się do realizacji Celu 1 Państwowej Strategii Rozwoju Sportu, zatwierdzonej przez Sejm Republiki Litewskiej „Systematyczne podnoszenie świadomości społecznej, że aktywność fizyczna i sport są wartością konieczną i uniwersalną” oraz jedno z zadań znacząco podnoszą prestiż sportu w społeczeństwie oraz w państwowych i samorządowych instytucjach i organach ”.