Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Polowanie i wędkarstwo

Lazdijai oddział Litewskiego Związku Łowców i Rybaków

Algirdas Kreiza

Tel. +370 318 52265

Adres: Vilniaus ul. 55, Lazdijai

Litewskie Stowarzyszenie Łowców i Rybaków Lazdijai oddział Grupa myśliwska „Dzukija”

Donatas Urbanskas

Tel. +370 318 51319

Zasady polowania:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr

Zasady rekreacyjnego wędkowania śródlądowego:

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsaug/zvejyba/megeju-zvejyba/teises-aktai-3

System informacji o pozwoleniach środowiskowych (bilet wędkarza amatora):

http://alis.am.lt