Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Ruchy turystyczne w 2022 roku

Informacje o przepływie turystów i gości w gminie Łoździejski rejon w 2022 roku.

Nazwa instytucji

Liczba turystów

Centrum Informacji Turystycznej VšĮ Lazdijai w Janaslavo k. 10

4976

Centrum informacji turystycznej VšĮ Lazdijai w mieście Lazdijai

2193

W centrum dla zwiedzających parku regionalnego Metelii

6268

Centrum dla zwiedzających park regionalny Veisiei

2295

W Muzeum Lazdijai Kraštas i jego oddziałach

12263