Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Dane instytucji

Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”
Vilniaus ul. 1, Łoździej, LT-67106
Firma k. 165232531
Luminor Bankas AS
Kod 40100
JAK LT564010042200020096