Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Litewskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej

Prezes oddziału Lazdijai Litewskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej - Valdas Vasiliauskas

Tel. +370 612 75419
El. p. [email protected]
Adres: Akmenių k. Kučiūnai sen., Rejon Lazdijai. sav.

O stowarzyszeniu

Litewskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej (dalej - Stowarzyszenie) rozpoczęło swoją działalność w 1997 r., Kiedy członkami było zaledwie 17 gospodarstw. W tym roku liczba członków wzrosła 22-krotnie. 2013 7 Marca Według danych Stowarzyszenie zrzesza 370 członków. To nie tylko mieszkańcy wsi świadczący usługi agroturystyczne, ale także osoby dopiero planujące założenie tego biznesu, pracownicy regionalnych ośrodków turystycznych. Przez prawie szesnaście lat istnienia Stowarzyszenia obiekty agroturystyczne wraz z usługami noclegowymi świadczącymi różnorodne usługi rekreacyjne stały się małymi ośrodkami kultury na terenach wiejskich, w których odbywają się plenery artystyczne, obozy twórcze rzeźbiarzy, konferencje, seminaria, uroczystości rodzinne, dziedzictwo kulinarne i etniczne. .

Cele LKTA

  • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w różnych instytucjach i organizacjach;
  • koordynacja działań członków Stowarzyszenia w zakresie rozwoju agroturystyki na Litwie;
  • organizowanie seminariów, konferencji, targów, wystaw, narzędzi metodycznych, biuletynów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia i jego członków;
  • podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, organizowanie staży w kraju i za granicą;
  • analiza popytu na usługi agroturystyczne w kraju i za granicą;
  • współpraca z Republiką Litewską, innymi państwami i analogicznymi organizacjami międzynarodowymi, bycie jej członkiem;
  • udział w przygotowywaniu i dyskusji nad nowymi projektami ustaw Republiki Litewskiej regulujących działalność Stowarzyszenia i jego członków.

 

Procedura przyjęcia do LKTA

Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje po złożeniu wniosku do Rady Stowarzyszenia oraz osoby prawnej i uchwały (wyciąg z protokołu) o chęci zostania członkiem Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie ogranicza działalności poszczególnych członków, chyba że są one skierowane przeciwko Stowarzyszeniu. Wystąpienie ze Stowarzyszenia po uregulowaniu z nim zobowiązań majątkowych. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Stowarzyszenie nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań, ustępujący członek jest zobowiązany do wyrównania powstałych strat Stowarzyszenia lub zaprzestania wykonywania obowiązków.

Uchwałą Zgromadzenia członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli:

  • nie wypełnia zobowiązań lub w inny sposób narusza Statut;
  • nie opłaca składek członkowskich ani innych opłat ani płatności celowych przez ponad dwa miesiące po upływie terminu.

Składki członkowskie i inne płatności celowe nie są zwracane osobie, która została wydalona lub wycofana ze Stowarzyszenia.