Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Informacje dla dostawców zakwaterowania

Jak zarejestrować się w Stanowej Służbie Ochrony Praw Konsumentów:

Na stronie internetowej SCRPA www.vvtat.lt w sekcji Działalność / Usługi konsumenckie / Usługi turystyczne / Świadczenie usług zakwaterowania znajdziesz wszystkie powiązane informacje.

http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/apgyvendinimo-paslaugu-teikimas/603

Ogólne informacje dla niesklasyfikowanych dostawców zakwaterowania

Znajdziesz tam również zawiadomienie w wymaganej formie o świadczeniu usług zakwaterowania jawnego (Ogłoszenie), które należy wypełnić, wydrukować i podpisać.

Podpisane i zeskanowane Zawiadomienie o świadczeniu usług noclegowych na rzecz SCRPA przesyłane jest na adres e-mail - [email protected]

Zawiadomienia można również dokonać:

  • bezpośrednio - Wilno, ul. 31, pokój 302;
  • pocztą elektroniczną - do Wydziału Nadzoru Rynku Turystycznego Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów, ul. 25, 01402 Wilno;
  • elektronicznie za pośrednictwem portalu Electronic Government Gateway www.epaslaugos.lt

Musisz się zarejestrować tylko raz. A jeśli nic się nie zmieni, nie ma potrzeby odnawiania rejestracji. Zawiadomienie powinno nastąpić dopiero po zakończeniu (zawieszeniu) świadczenia usług noclegowych lub zmianie danych podanych w Zgłoszeniu (zmiana usługodawcy, jego formy prawnej, stanu prawnego, adresu lub innych danych). Kwaterodawca musi poinformować SCRPA w ciągu 10 dni roboczych od momentu, gdy ta informacja stała się lub powinna była się mu dowiedzieć.

Niesklasyfikowani dostawcy zakwaterowania znajdują się na liście niesklasyfikowanych dostawców zakwaterowania, która jest publikowana na stronie internetowej Urzędu tutaj

Informacji udzieliła : Elena Navickaitė-Zalieckienė, Główny Specjalista Wydziału Nadzoru Rynku Turystycznego, tel. (8 5) 204 1344, el. p. [email protected]