VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Mockonių k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje, Šilo miške, prie tuomet augusio ir tebesančio ąžuolo, buvusiame Vaickūniškės k., dabar, pagal kadastrinį skirstymą, ši vieta yra Mockonių k., 1948-05-29 kaudamiesi su čekistinės kariuomenės daliniu, plataus masto operacijai prieš partizanus vadovavo LSSR MGB ministro pavaduotojas gen. Kapralovas, SSSR MGB valdybos viršininkas gen. ltn. Burmakas ir nežinomas 284 šaulių pulko vadas, žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanai: Kubilius-Varpas, būrio vadas Pranas Milkevičius-Vilkas, g. 1919 (1918 ?) m. Spartų k., Albinas Pavilonis-Rytas, g. 1929 m. Viešnagių k., dab. Lazdijų r., Juozas Uzdila-Ožys, g. 1916 (1919 ?) m. Agarinių k., dab. Lazdijų r., Jonas Zdanavičius-Vytis, g. 1927 m., Gražulių k., dab. Alytaus r. Pastaba: partizanas J. Zdanavičius-Vytis po kautynių buvo palaidotas prie Metelio ež., kapas įtrauktas į kultūros vertybių registrą (u. k. 29506, L1562), laikinas kryžius neišliko, kapas nerastas. Kitų partizanų kapai, tikėtina, Seirijuose.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29553

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti