Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Ruch turystyczny w 2021 r.

Informacje o przepływach turystów i odwiedzających w gminie rejonu Łoździeje w 2021 r.

Nazwa instytucji

Liczba turystów

Instytucja publiczna Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai Janaslavas k. 10

7062

Instytucja publiczna Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai w Lazdijai

1993

Centrum Turystyczne Parku Regionalnego Meteliai

5281

Na terenie parku regionalnego Meteliai (w edukacji, wycieczkach, wędrówkach)

3790

Centrum Turystyczne Parku Regionalnego Wiejsieje

2234

W Muzeum Narodowym Łoździejów i jego oddziałach

6679