Informacija apgyvendinimo paslaugų teikėjams

Kaip užsiregistruoti Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje:

VVTAT puslapyje www.vvtat.lt  skiltyje Veiklos sritys / Vartojimo paslaugos / Turizmo paslaugos/ Apgyvendinimo paslaugų teikimas rasite visą su tuo susijusią informaciją.

http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/apgyvendinimo-paslaugu-teikimas/603

Bendroji informacija neklasifikuojamiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams

Ten Jūs rasite ir nustatytos formos  pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (Pranešimas), kurį reikia užpildyti, atsispausdinti, pasirašyti.

Pasirašytas ir skenuotas Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą VVTAT teikiamas elektroniniu paštu – [email protected]

Pranešimas taip pat gali būti teikiamas:

  • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 302 kab.;
  • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius;
  • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt

Registruotis reikia tik vieną kartą. Ir jei niekas nesikeičia, registracijos atnaujinti nereikia. Pranešti reiktų tik nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys). Apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti VVTAT.

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje čia

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Elena Navickaitė-Zalieckienė, tel. (8 5) 204 1344, el. p. [email protected]