VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Keliauk po Lazdijų kraštą aktyviai

Projektas „Keliauk po Lazdijų kraštą aktyviai“. Projekto vykdytojas – VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto vertė – 3337,00 Eur. Projekto pradžia – 2020-12-01, projekto pabaiga – 2021-10-01.

Projekto "Keliauk po Lazdijų kraštą aktyviai" tikslas - didinti Lazdijų krašto ir visos Lietuvos žmonių (jaunimo ir suaugusiųjų) susidomėjimą aktyviu ir sveiku gyvenimo būdu, draugišku gamtai transportu, ekologija, didinti susidomėjimą savo krašto gamtos turtais ir istorija. Projekte numatomos veiklos (žygiai pėsčiomis, baidarėmis ir dviračiais) prisidės prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtintos Valstybinės sporto plėtros strategijos 1 tikslo "Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė" ir vieno iš uždavinių "Sudaryti sąlygas reikšmingai padidinti sporto prestižą visuomenėje ir valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose" įgyvendinimo.