VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos kaimo turizmo asociacija

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Lazdijų skyriaus pirmininkas - Valdas Vasiliauskas

Tel. +370 612 75419
El. p. [email protected]
Adresas: Akmenių k. Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav.

LKTA istorija

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (toliau - Asociacija, LKTA) veiklą pradėjo 1997 m., kuomet nariais buvo tik 17 sodybų. Iki šių metų narių skaičius išaugo 24 kartus: 2019 m. kovo 12 d. duomenimis Asociacija vienija 406 narius.

Per beveik 25 Asociacijos gyvavimo metus kaimo turizmo sodybos, teikdamos įvairias poilsio paslaugas, tapo mažais kultūros centrais, kuriuose vyksta šeimos ir įmonių šventės, dailininkų plenerai, drožėjų ir skulptorių kūrybinės stovyklos, vaikų vasaros stovyklos, konferencijos ir seminarai.

Nuo 2015 m., pakeitus LKTA Įstatus, LKTA nariais gali būti ne tik kaimo turizmo paslaugų teikėjai, bet ir kitas turizmo paslaugas kaime teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys.

LKTA tikslai

 • vienyti fizinius ir juridinius asmenis, vykdančius kaimo turizmo veiklą ir/ar kitas turizmo paslaugas kaime;
 • atstovauti Asociacijos narių interesams įvairiose institucijose ir organizacijose;
 • koordinuoti Asociacijos narių veiklą plėtojant kaimo turizmą Lietuvoje;
 • rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, metodines priemones, informacinius biuletenius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
 • kelti Asociacijos narių kvalifikaciją, organizuoti stažuotes šalyje ir užsienyje;
 • analizuoti kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, būti jų nare;
 • dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą;
 • vykdyti Asociacijos rinkodarą, kokybės kontrolę, klasifikaciją.

 

LKTA patentuotas ženklas -

Tai žaliame fone stovintis baltas gandras. Jis žymi poilsio kaime sodybą - Asociacijos narę. Šį ženklą naudoja Asociacijos nariai savo reklamos priemonėse. Be to, juo žymimos kaimo turizmo sodybų kvalifikacinės (komforto) kategorijos. Jas savo nariams, teikiantiems poilsio kaime ir kaimo turizmo paslaugas, suteikia Asociacijos taryba, įvertinusi sodybos įrengimo ir poilsio kaime paslaugų teikimo lygį.

Visos Asociacijos narių sodybos skirstomos į 5 kategorijas suteikiant joms vieno, dviejų, trijų, keturių ir penkių gandrų ženklus. Šios komforto kategorijos nustatomos pagal Asociacijos tarybos patvirtintus klasifikavimo reikalavimus.

Priėmimo į LKTA tvarka

Į Asociaciją įstojama pateikus prašymą Asociacijos tarybai, o juridiniam asmeniui ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Asociacijos nariu. Narystė Asociacijoje neriboja atskirų jos narių veiklos, jei ši veikla nėra nukreipta prieš Asociaciją. Iš Asociacijos išstojama atsiskaičius su ja už turtinius įsipareigojimus. Jeigu dėl nario išstojimo Asociacija negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, išstojantysis privalo kompensuoti dėl to atsirandančius Asociacijos nuostolius arba baigti vykdyti įsipareigojimus.

Susirinkimo nutarimu Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:

 • nevykdo įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;
 • pasibaigus nustatytam terminui, ilgiau kaip du mėnesius nesumoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų.

Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.

Sodybos komforto lygis

gandro simbolis sodybos apibūdinime reiškia, kad sodyba yra Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narys. Gandrų skaičius nurodo sodybos įrengimo ir komforto lygį.

Sodybos paslaugų lygis

Sodybos gandrų skaičių nustato Lietuvos kaimo turizmo asociacija, skirstant sodybas pagal kategorijas. Sodyba gali turėti nuo 1 iki 5 gandrų.

1. Apgyvendinimas. Miegamieji kambariai turi atitikti minimalias higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius. Ne daugiau kaip dešimčiai poilsiautojų 1 sanitarinis mazgas su dušu. Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė.

2. Aplinka. Teritorija turi būti tvarkinga, saugi, švari, tamsiu paros metu apšviesta.

1. Apgyvendinimas. Miegamajame kambaryje ne daugiau kaip 10 miegamųjų vietų. Miegamieji kambariai turi atitikti higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius. Ne daugiau kaip dešimčiai poilsiautojų 1 sanitarinis mazgas su dušu. Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė.

2. Aplinka. Teritorija turi būti tvarkinga, saugi, švari, tamsiu paros metu apšviesta.

1. Apgyvendinimas. Miegamasis kambarys: keturvietis – šešiavietis. Miegamieji kambariai turi atitikti visas higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės vienodos stilistikos baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius, apšvietimas prie lovų, langų užtamsinimas, veidrodis. Sanitarinis mazgas su dušu ne daugiau kaip aštuonioms miegamoms vietoms. Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė ir/arba teikiama maitinimo paslauga; atskira poilsio erdvė su baldais.

2. Aplinka. Teritorija turi būti tvarkinga, saugi, švari, tamsiu paros metu apšviesta.

1. Apgyvendinimas. Miegamasis kambarys: vienvietis – keturvietis. Miegamieji kambariai turi atitikti visas higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės vienodos stilistikos baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius, apšvietimas prie lovų, langų užtamsinimas, veidrodis. Sanitarinis mazgas su dušu ne daugiau kaip keturioms miegamoms vietoms. Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė ir/arba teikiama maitinimo paslauga; atskira poilsio erdvė su baldais.

2. Aplinka. Privalo būti vieninga architektūrinė sodybos ir aplinkos stilistika. Teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta, apšviesta tamsiu paros metu, saugi.

3. Paslaugos. Sodyboje sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą.

Turizmo informacijos paslaugos.

1. Apgyvendinimas. Miegamasis kambarys: vienvietis – dvivietis. Miegamieji kambariai turi atitikti visas higienos normas. Kambaryje turi būti labai geros būklės vienodos stilistikos baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius, apšvietimas prie lovų, langų užtamsinimas, veidrodis. Prie kiekvieno miegamojo kambario turi būti sanitarinis mazgas su dušu. Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate privaloma mini virtuvė ir/arba teikiama maitinimo paslauga; poilsio erdvė su poilsio baldais.

2. Aplinka. Privalo būti vieninga architektūrinė sodybos ir aplinkos stilistika. Teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta, apšviesta tamsiu paros metu, sistemingai valoma, saugi.

3. Paslaugos. Sodyboje sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą.

Turizmo informacijos paslaugos.

Daugiau informacijos apie kaimo turizmo asociaciją: www.atostogoskaime.lt