VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Verslo sėkmė - nuolatinis profesinis tobulėjimas

      VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ pasirašė sutartį su Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG).
    Projektas: „Verslo sėkmė - nuolatinis profesinis tobulėjimas“. Projekto vykdytojas – VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“. Projektas finansuojamas NMA (Nacionalinės mokėjimo agentūros) pagal priemonę ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“. Projektas Nr. LAZD-LEADER-1C-M-17-5-2022 (NMA Nr. 42VS-PV-22-1-03950-PR001)VPS priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, finansuojama suma 19396,24 Eur.
      Projekto tikslas - pareiškėjų ir vykdytojų mokymas konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse. Taip pat stiprinti bendruomenių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų narių, kaimo gyventojų kompetencijas. Skatinti bendradarbiavimą teikiant turizmo paslaugas, mokymąsi visą gyvenimą.
       Projekto veiklos:
1. Efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas teikiant turizmo paslaugas, komandos sutelktumas (komandos stiprinimo mokymai);
2. Inovacijos turizmo srityje. Turizmo konkurencingumo didinimas (skatinimas);
3. Kaip sukurti savo sėkmės istoriją ir vystyti sėkmingą verslą;
4. Turizmo paslaugų panaudojimas Dzūkų etninėje kultūroje;
5. Sumanumas ir tvarumas turizmo paslaugose;
6. Kūrybinio mąstymo strategijos. Kūrybiški sprendimai pardavimo ir rinkodaros srityje.
       Projekto pradžia 2022-05-31, pabaiga 2023-11-31.