VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Registracija apgyvendinimo paslaugų teikėjams

Kaip užsiregistruoti Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje:

VVTAT puslapyje www.vvtat.lt skiltyje Veiklos sritys / Vartojimo paslaugos / Turizmo paslaugos/ Apgyvendinimo paslaugų teikimas rasite visą su tuo susijusią informaciją.

http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/apgyvendinimo-paslaugu-teikimas/603

Bendroji informacija neklasifikuojamiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams

Neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, Turizmo įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka įtrauktas į neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą.

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas Tarnybai privalo pateikti nustatytos formos  pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas). Pranešimo forma juridiniam asmeniuifiziniam asmeniui

Už neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų registravimą valstybės rinkliava nenustatyta.

Pasirašytas ir skenuotas Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Tarnybai gali būti teikiamas:

  • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
  • elektroniniu paštu – [email protected].
  • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
  • tiesiogiai – Vilnius, Vilniaus g. 25, 308 kab. (atvykimo laiką derinti iš anksto).

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Irena Leleivienė,  tel. +370 648 93 600, el. p. [email protected].

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

_________________________

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD:

  • Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime ar Prašyme pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti Tarnybą.
  • Apgyvendinimo paslaugos teikėjas viešai skelbdamas informaciją apie teikiamas paslaugas gali naudoti tik tos apgyvendinimo paslaugų rūšies pavadinimą, kuris yra registruotas arba kuriam yra išduotas klasifikavimo pažymėjimas (pvz. registravus apartamentų paslaugas negalima objekto vadinti svečių namais).
  • Kitos apgyvendinimo paslaugų teikėjų pareigos, nurodytos Turizmo įstatyme čia.