VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Sociokultūrinių paslaugų projektas

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Sociokultūrinių paslaugų teikimas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims“ finansavimo sutartį. Bendra projekto vertė 36484,69 eurai, iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto projektui skirta 5655,13 eurų suma. Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu Veisiejų jaunimo centru ir jo savanoriais.

Projekto tikslas -  „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ rinkimą. Projekto metu bus suorganizuotos dvi sociokultūrinės stovyklos, kurių metu Lazdijų mieste gausios šeimos susipažins su sveika ir kokybiška mityba, didins fizinį aktyvumą, išbandys sociokultūrinius edukacinius užsiėmimus, pažins Lazdijų rajono savivaldybės socialinį gyvenimą, susipažins su Lazdijų kraštu.