VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Medžioklė ir žvejyba

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius

Algirdas Kreiza

Tel. +370 318 52265

Adresas: Vilniaus g. 55, Lazdijai

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus „Dzūkijos“ medžiotojų būrelis

Donatas Urbanskas

Tel. +370 318 51319

Medžioklės taisyklės :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės:

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/zvejyba/megeju-zvejyba/teises-aktai-3

Aplinkos leidimų informacinė sistema (žvejo mėgėjo bilietas):

http://alis.am.lt