Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci litewskich partyzantów Stasysa Soroki-Mindaugasa i Leonasa Ivoska-Lapinasa

Walka o wolność

Stasys Soroka-Mindaugas, dowódca batalionu Veisiejai w rejonie Dainava, zginął w tym miejscu w walkach z NKWD 20 grudnia 1945 roku. 1926 (1924?) M. Paveisininkų k., Dab. Lazdijai zm. oraz jego adiutant Leon Ivoška-Lapin, g.r. 1925 wieś Pietroszki, teraz Lazdijai zm. Rozkazem podpułkownika Kazimieraitisa Komendanta Partyzantów Litwy Południowej z dnia 1 maja 1945 r. (07?) nr. D 10 Mindaugas został mianowany dowódcą batalionu Wiejsiejaj. Partyzanci Stasys Soroka-Mindaugas i Leonas Ivoška-Lapinas są pochowani w Wiejsiejach, ich grobie, unikalny kod 22015 rejestru KV.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29539

Starszeństwo

Kapčiamiestis

Opinie

Napisać komentarz