VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų Stasio Sorokos-Mindaugo ir Leono Ivoškos-Lapino kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Šioje vietoje 1945-12-20 kautynėse su NKVD daliniu žuvo Dainavos apygardos Veisiejų bataliono vadas Stasys Soroka-Mindaugas, g. 1926 (1924 ?) m. Paveisininkų k., dab. Lazdijų r. ir jo adjutantas Leonas Ivoška-Lapinas, g. 1925 m. Petroškų k., dab. Lazdijų r. Pietų Lietuvos partizanų vado pulkininko leitenanto Kazimieraičio 1945-05-01 (07 ?) įsakymu Nr. D 10 Mindaugas paskirtas Veisiejų bataliono vadu. Partizanai Stasys Soroka-Mindaugas ir Leonas Ivoška-Lapinas palaidoti Veisiejuose, jų kapo, KV registro unikalus kodas 22015.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29539

Seniūnija

Kapčiamiesčio

Atsiliepimai

Komentuoti