Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci Jonasa Neifalta-Lakūnasa, dowódcy litewskiego plutonu partyzanckiego

Walka o wolność

W tym miejscu, 20 listopada 1945 r., Jonas Neifalta-Lakūnas, ul. 1913, żyjący. wieś Giraitė, rejon Święteżeris, rejon Seinai, obecnie Lazdijai zm. NKWD Krosnos vlsč. Po tym, jak grupa wojskowo-czekistowska żołnierzy pododdziału i wojsk pogranicznych otoczyła pluton partyzancki we wsi Ateśninkai, partyzanci wycofali się w kierunku lasu Kalniškė, ranny dowódca J. Neifalta-Lakūnas zabił zbiegłego czekistę i zastrzelił się. 16 maja 1945 r. J. Neifalta-Lakūnas poprowadził zgromadzenie 100-120 partyzantów w jednej z największych i najtragiczniejszych bitew pod Kałniszkami z kilkukrotnie liczniejszymi siłami NKWD.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29605

Starszeństwo

Šventežeris

Opinie

Napisać komentarz