VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų būrio vado Jono Neifaltos-Lakūno kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Šioje vietoje, 1945-11-20, kautynėse su čekistais žuvo Dzūkijos krašto (vėliau sukurtos Dainavos apygardos) partizanų būrio vadas Jonas Neifalta-Lakūnas, g. 1913 m., gyv. Giraitės k., Šventežerio vlsč., Seinų aps., dab. Lazdijų r. NKVD Krosnos vlsč. poskyrio ir pasienio kariuomenės kareivių karinei-čekistinei grupei apsupus partizanų būrį Atesninkų k., partizanai atsišaudydami traukėsi link Kalniškės miško, sužeistas vadas J. Neifalta-Lakūnas nukovė pribėgusį čekistą ir pats nusišovė. J. Neifalta-Lakūnas 1945-05-16 vadovavo 100-120 partizanų junginiui viename didžiausių ir tragiškiausių Kalniškių mūšyje su kelis kartus gausesnėmis NKVD pajėgomis.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29605

Seniūnija

Šventežerio

Atsiliepimai

Komentuoti