Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów na Litwie (wieś Witoldów)

Walka o wolność

23 grudnia 1947 r. partyzanci plutonu Juozasa Karašauskasa-Liepasa z 44 kompanii Witolda Rejonu Tauras przebywający w gospodarstwie Balisa Šetakauskasa, wieś Vytautiškės, pow. Krosna, pow. Mariampol, 23 grudnia. żołnierze 34. pułku strzelców Armii Wewnętrznej MGB i MGB Mariampol aps. Oddział Wojskowy Zespół Zadaniowy. W walce z wrogami zginęło 3 partyzantów: dowódca łańcucha Juozas Navickas-Liūtas, ul. 1927, żyjący wieś Varnupiai, rejon Liudwinowa, rejon mariampolski. Uznany jako żołnierz-ochotnik 24 czerwca 1999 r. Oscar Iling (Ilink)-Oskar, ul. 1922 Berlin, Niemcy. Austrowie. Więzień wojenny. Partyzant od 1947 roku. kwiecień, Juozas Svinkūnas (Svenkūnas) -Šamas, ul. 1921, żyjący. wieś Dziingiszkiw, wieś Gudeliw, rejon mariampolski. Partyzant od 1945 roku. Lider oddziału J. Karašauskas-Liepa został aresztowany. Ciała zabitych partyzantów były w Krośnie pogardzane, pochowane później za krośnieńskim mstl. cmentarz. 7 października 1989 r. szczątki partyzantów przeniesiono i pochowano na cmentarzu w Mariampolu (Bliūdžiškės), ul. Tylioji, obecnie - litewskie groby partyzanckie (uk 38850).

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 40229

Starszeństwo

Krosna

Opinie

Napisać komentarz