VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Vytautiškės k.)

Laisvės kovos

1947-12-22 Balio Šetakausko sodyboje, Vytautiškės kaime, Krosnos vlsč., Marijampolės aps., apsistojusius Tauro apygardos Vytauto rinktinės 44-osios kuopos Juozo Karašausko-Liepos būrio partizanus, gruodžio 23 d. puolė MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko kareiviai ir MGB Marijampolės aps. skyriaus karinė operatyvinė grupė. Kaudamiesi su priešais žuvo 3 partizanai: grandies vadas Juozas Navickas-Liūtas, g. 1927 m., gyv. Varnupių k., Liudvinavo vlsč., Marijampolės aps. Jam 1999-06-24 pripažintas kario savanorio statusas, Oskaras Iling (Ilink)-Oskaras, g. 1922 m. Berlyne, Vokietija. Austras. Karo belaisvis. Partizanavo nuo 1947 m. balandžio, Juozas Svinkūnas (Svenkūnas)-Šamas, g. 1921 m., gyv. Dzingiškių k., Gudelių k., Marijampolės aps. Partizanavo nuo 1945 m. Būrio vadas J. Karašauskas-Liepa suimtas. Žuvusių partizanų kūnai niekinti Krosnoje, vėliau užkasti už Krosnos mstl. kapinių. 1989-10-07 partizanų palaikai perkelti ir palaidoti Marijampolės (Bliūdžiškių) kapinėse, Tylioji g., dabar - Lietuvos partizanų kapai (u. k. 38850).

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 40229

Seniūnija

Krosnos

Atsiliepimai

Komentuoti