Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Paliepio)

Walka o wolność

W tym miejscu, we wsi Paliepio, 28 stycznia 1950 r. żołnierze pododdziału MGB Kapčiamiestis pod dowództwem szefa pododdziału Bobkowasa zabili partyzantów z ojczyzny Wielkiego Księcia Litewskiego Witenisa z rejonu sainuńskiego rejonu Dainava : Juozas Braslauskas-Miškas, ul. 1915 (1914?) M. wieś Pertako, rejon Wiejsiejski, obecnie rejon łoździejski, dowódca plutonu (?) Antanas Dabušinskas-Žvejas, g. 1918 Snaigyno k., Dab. Lazdijai zm. i partyzant o pseudonimie Zachód.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29536

Starszeństwo

Veisiejai

Opinie

Napisać komentarz