VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Paliepio k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje, Paliepio k., 1950-01-28 kautynėse MGB Kapčiamiesčio poskyrio kareiviais, vadovaujamais poskyrio viršininko Bobkovo, žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio tėvūnijos partizanai: Juozas Braslauskas-Miškas, g. 1915 (1914 ?) m. Pertako k., Veisiejų vlsč., dab. Lazdijų r., būrio vadas (?) Antanas Dabušinskas-Žvejas, g. 1918 m. Snaigyno k., dab. Lazdijų r. ir partizanas slapyvardžiu Vakaras.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29536

Seniūnija

Veisiejų

Atsiliepimai

Komentuoti