Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Marciukoniń)

Walka o wolność

W tym kryjówce, zimnica. W starostwie Teizai, okręg Lazdijai, 28 grudnia 1951 r., 5 partyzantów Mindoga, ojczyzny okręgu Dainava, drużyna Šarūnas: Vytautas Juozas Saliklis-Eimutis, ul. 1930 (1927?) M. Staidaru, zimnica. Rejon Lazdijai, Juozas Bražinskas-Kūkalis, ul. wieś Ežerėliai, zim. rejon Łoździeje, Juozas Petruškevičius-Passenger, ul. 1924 wieś Staidarų, Feliksas Stepulevičius-Vikruolis, ul. 1928 (1930?) M. Wioska Laibagaliai, teraz Rejon Lazdijai, Romualdas Talandis-Svajūnas, ul. 1933 wieś Giraitėliai, zim. Lazdijai zm. Uwaga: W roku odrodzenia krewni partyzantów, ich towarzysze, zbudowali obok bunkra dawnej kryjówki krzyż: metalową tabliczkę w kształcie tarczy ze znakiem krzyża Vytisa i napisem: „TU ŻYŁ NA LITWIE / / STEPULEVIČIUS FELIKS / BRAŽINSKAS JUOZAS / TALANDIS ROMUALDAS” (Załączniki 1, 4)

Starszeństwo

Lazdijai

Opinie

Napisać komentarz