VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Marčiukonių k.)

Laisvės kovos

Šioje slėptuvėje-bunkeryje, dab. Teizų seniūnijoje, Lazdijų r., 1951-12-28 kautynėse su apsupusiu NKVD čekistinės kariuomenės daliniu žuvo 5 Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanai: būrio (skyriaus?) vadas Vytautas Juozas Saliklis-Eimutis, g. 1930 (1927?) m. Staidarų k., dab. Lazdijų r., Juozas Bražinskas-Kūkalis, g. Ežerėlių k., dab. Lazdijų r., Juozas Petruškevičius-Keleivis, g. 1924 m. Staidarų k., Feliksas Stepulevičius-Vikruolis, g. 1928 (1930?) m. Laibagalių k., dab. Lazdijų r., Romualdas Talandis-Svajūnas, g. 1933 m. Giraitėlių k., dab. Lazdijų r. Pastaba: Atgimimo metais partizanų artimieji, bendražygiai prie buvusios slėptuvės bunkerio pastatė kryžių: prie jo stiebo apatinėje dalyje pritvirtinta metalinė, skydo formos lentelė, kurioje išlietas Vyčio kryžiaus ženklas ir užrašas: „ČIA ŽUVO LIETUVOS / PARTIZANAI 1951.12.28 / PETRUŠKEVIČIUS JUOZAS / SALYKLIS VITAS / STEPULEVIČIUS FELIKSAS / BRAŽINSKAS JUOZAS / TALANDIS ROMUALDAS“ (priedai 1, 4)

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29558

Seniūnija

Lazdijų

Atsiliepimai

Komentuoti