Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Barčiūnai)

Walka o wolność

W tym miejscu, w kryjówce-bunkrze zainstalowanym w dawnej zagrodzie Asadauskai i obok niej, w walkach z MGB Obwodem Wiejsiejskim 15 września 1950 roku. Juozas Vailionis-Bedalis, dowódca 3. oddziału Mindaugas Homeland dystryktu Dainava, został zabity przez grupę wojskowo-czekistowską 1. Dywizji. 1927 (1928?) M. wieś Paliūnai Antis Majauskas-Pabėgėlis, dowódca 3 plutonu ojczyzny A. Juozapavičiusa, obwód Wiejsiejski. 1928 wieś Paserninkai, rejon Seirijai, partyzant tej samej ojczyzny Vytautas Kalvinskas-Pavasaris, Nevėžis, ul. 1929, żyjący. Paserninkai i Vladas Misiūnas-Bijūnas, g. 1928 Ročkių k., Seirijų vlsč.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29572

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz