VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Barčiūnų k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje, buvusioje Asadauskų sodyboje įrengtoje slėptuvėje-bunkeryje ir šalia, 1950-09-15 kautynėse su MGB Veisiejų r. skyriaus karine-čekistine grupe žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos 3-ojo būrio vadas Juozas Vailionis-Bedalis, g. 1927 (1928 ?) m. Paliūnų k. Veisiejų vlsč., A. Juozapavičiaus tėvūnijos 3-ojo būrio vadas Antanas Majauskas-Pabėgėlis, g. 1928 m. Paserninkų k., Seirijų vlsč., tos pačios tėvūnijos partizanas Vytautas Kalvinskas-Pavasaris, Nevėžis, g. 1929 m., gyv. Paserninkų k. ir Vladas Misiūnas-Bijūnas, g. 1928 m. Ročkių k., Seirijų vlsč.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29572

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti