Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Grób partyzantów litewskich (Cmentarz Lazdijai)

Walka o wolność

17 marca 1945 r. w gospodarstwie Muckus, wieś Strumbagalvė, rejon Rudamina, rejon Łoździeje, grupa partyzancka została odkryta przez żołnierzy 94. szwadronu granicznego armii NKWD wraz z rejonem Seinai NKWD. Rudaminos vlsč. podsekcje. Według jednego z danych, w walce z wrogami zginęło 12 partyzantów z grupy Mindaugas z drużyny narodowej Šarūnas (?). W innych - tylko 5. Aby je wyjaśnić, wiadomo: dowódca plutonu Leonas Kliukinskas-Levas, gr. 1912 wieś Mockawo, rejon Sangrūdos, zim. Mariampol mon. Partyzant od 1944; Antanasa Miknevičiusa, ul. 1916; Jurgis Misiukevičius, ul. 1927 wieś Rudninka, gmina Mariampol; Viktoras Trečiokas-Liūtas, ul. 1917 (1918?) M. Wieś Mergutrakis (Sangrūda?), rejon Sangrūda, Mariampol mn. Były oficer policji litewskiej, partyzant 1944-1945; Jonas Zimnickas, g. 1912 wieś Mockava, gmina Mariampole Partyzanci byli pogardzani w Lazdijai. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości szczątki zostały przeniesione z miejsca pochówku na te cmentarze.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 39093

Starszeństwo

Miasto Lazdijai

Opinie

Napisać komentarz