VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kapas (Lazdijų kapinės)

Laisvės kovos

1945-03-17 Muckaus sodyboje, Strumbagalvės k., Rudaminos vlsč., Lazdijų aps., partizanų grupę aptiko NKVD kariuomenės 94-ojo pasienio būrio kareiviai kartu su NKVD Seinų aps. Rudaminos vlsč. poskyrio stribais. Kaudamiesi su priešais žuvo, vienais duomenimis, Šarūno (?) rinktinės DLK Mindaugo grupės 12 partizanų. Kitais - tiktai 5. Iš jų išaiškinti, žinomi: būrio vadas Leonas Kliukinskas-Levas, g. 1912 m. Mockavos k., Sangrūdos vlsč., dab. Marijampolės sav. Partizanavo nuo 1944 m.; Antanas Miknevičius, g. 1916 m.; Jurgis Misiukevičius, g. 1927 m. Rūdninkų k., Marijampolės sav.; Viktoras Trečiokas-Liūtas, g. 1917 (1918 ?) m. Mergutrakio (Sangrūdos ?) k., Sangrūdos vlsč., Marijampolės sav. Buvęs Lietuvos policininkas, partizanavo nuo 1944-1945 m.; Jonas Zimnickas, g. 1912 m. Mockavos k., Marijampolės sav. Partizanai buvo niekinti Lazdijuose. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, palaikai perkelti iš užkasimo vietos į šias kapines.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 39093

Seniūnija

Lazdijų miesto

Atsiliepimai

Komentuoti