Zespół budynków stacji kolejowej Šeštokai

Historia

895–1899 Rosja carska zbudowała linię kolejową Warėna-Alytus-Simno-Šeštokai-Augustów-Grodno w formie łuku, co miało duże znaczenie strategiczne w miarę wzrostu pruskiej potęgi militarnej. W Szesztokach znajduje się stacja kolejowa, na której łączą się dwa tory kolejowe o szerokości 1435 mm i 1520 mm, dzięki czemu miasto jest ważnym punktem tranzytowym między krajami bałtyckimi a zachodnimi krajami Unii Europejskiej. Stacja kolejowa Šeštokai została zbudowana za czasów cara w 1898 roku. obok dworu, który wówczas stał. Budynek stacji został zaprojektowany i wykonany przez inżyniera Alexandra Gasket. Później powstały magazyny i mieszkania dla urzędników, a ludzie tu i dziś mieszkają. Ze stacji kolejowej Šeštokai w 1941 roku. 14 czerwca najzdolniejsi Litwini zaczęli być deportowani na Syberię, aw 1941 r. Ludzie narodowości żydowskiej zostali wypędzeni z tej samej stacji do Kalwarii, gdzie spotkał ich tragiczny los. Na placu w pobliżu stacji kolejowej ustawiono krzyż i pomnik ku czci wysiedleńców z Litwy. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości Szesztoki stały się bramą Litwy do Europy. Stacja jest prawdziwym zabytkiem kultury chronionym przez państwo.

Opinie

Napisać komentarz