Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Zespół budynków stacji kolejowej Šeštokai

Historia

Kontakty

1895–1899 Rosja carska zbudowała linię kolejową Warėna-Alytus-Simnas-Šeštokai-Augustów-Grodno w formie łuku, co miało duże znaczenie strategiczne w miarę wzrostu pruskiej potęgi militarnej. W Šeštokai znajduje się stacja kolejowa, która łączy dwa tory kolejowe o szerokości 1435 mm i 1520 mm, dzięki czemu miasto jest ważnym punktem tranzytowym między krajami bałtyckimi i zachodnioeuropejskimi. Stacja kolejowa Šeštokai została zbudowana za czasów cara w 1898 roku. obok dworu, który wówczas stał. Budynek stacji został zaprojektowany i wykonany przez inżyniera Alexandra Gasket. Później powstały magazyny i mieszkania dla urzędników, a ludzie tu i dziś mieszkają. Ze stacji kolejowej Šeštokai w 1941 roku. 14 czerwca najzdolniejsi Litwini zostali wywiezieni na Syberię, aw 1941 r. Osoby narodowości żydowskiej wypędzono z tej samej stacji do Kalwarii, gdzie spotkał ich tragiczny los. Na placu obok stacji kolejowej ustawiono krzyż i pomnik ku czci wysiedleńców z Litwy. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości Szesztoki stały się bramą Litwy do Europy. Stacja jest prawdziwym zabytkiem kultury chronionym przez państwo.

Opinie

Napisać komentarz