Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Synagoga Lazdijai i beit midrange

Dziedzictwo żydowskie

Kontakty

19 wiek W miejscowości Łoździeje wzniesiono jedną po drugiej synagogę, a obok niej beith meadow, która wraz z domem rabina i szkołą żydowską tworzyła schulhof. Ten dom pokazowy w samym centrum Łoździejów, u zbiegu ulicy Wileńskiej i Alei Staromiejskiej, był najczęściej odwiedzanym miejscem w gminie - ludzie gromadzili się tu nie tylko po to, aby się modlić, ale także porozumiewać, dyskutować o nowościach czy interesach.

Historia Żydów w Łoździejach rozpoczęła się w XVI wieku. Pod koniec XIX wieku możemy jednak mówić o Lazdijus tylko jako o sztetlu z pełną społecznością infrastruktury żydowskiej. przeciętnie, gdy Żydzi w mieście stanowili 60 proc. całej populacji. Dzielnica żydowska znajdowała się wokół rynku, zwykle mieszkała w tym samym domu i zajmowała się handlem lub rzemiosłem. Możemy to zaobserwować w XX wieku. ks. Zakres działalności łoździejskich Żydów był bardzo szeroki – w okresie międzywojennym łoździejscy Żydzi rozwijali się nie tylko jako handlarze i rzemieślnicy, ale także przemysłowcy – Żydzi byli właścicielami 16 z 17 lokalnych fabryk w Łoździejach, a liczba rodzin żydowskich zajmowała się rolnictwem stale rosła. Jednak nie tylko chleb, ale i duchowa karma była pod opieką miejscowej społeczności żydowskiej. W okresie międzywojennym ekskluzywnymi instytucjami kulturalnymi gminy żydowskiej stała się ekskluzywna Biblioteka Żydowska Lazdijai ze zbiorem ponad 2000 publikacji w języku hebrajskim i jidysz oraz orkiestra smyczkowa HaKoakh, która była integralną częścią różnych uroczystości. Chociaż w mieście nie było osobnego teatru żydowskiego, zainteresowanie teatrem było bardzo duże – teatr jidysz często przyjeżdżał do Łoździejów z Kowna w okresie międzywojennym, a sale były stale zatłoczone. 1941 Latem 1945 ten kierunek życia w społeczności żydowskiej Łoździejów został przerwany przez okupację hitlerowską, podczas której miejscowi Żydzi zostali zmasakrowani, a ci, którzy przeżyli, zostali sami i po wojnie nie wrócili do Lozdijai.

Dziś dawna murowana synagoga i budynki piwniczne stoją przy ul. 6. Oba budynki zostały poważnie zniszczone podczas bombardowania miasta pod koniec II wojny światowej, ale w 1946 roku. Na planie Lazdijai są one nadal zaznaczone. XXa. 6 grudnia pozostałości obu budynków zostały całkowicie zrekonstruowane i połączone w jeden budynek, który w czasach sowieckich służył jako dom kultury i biblioteka publiczna. 1994 w tym miejscu nadal oficjalnie działał klub młodzieżowy, później przemianowany na Centrum Kultury Lazdijai.

Informacje ze strony dziedzictwa żydowskiego na Litwie: https://www.jewish-heritage-lithuania.org/lt/istoriniai-zydu-kvartalai/lazdiju-sinagoga-ir-beit-midrasas/

Starszeństwo

Lazdijai

Opinie

Napisać komentarz