Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Stary cmentarz wyznania żydowskiego

Dziedzictwo żydowskie

Na cmentarzu znajdują się różne formy szarych, polnych kamieni i betonowych nagrobków z wyrytymi napisami hebrajskimi. Cmentarz porośnięty jest sosnami, teren ogrodzony ogrodzeniem z metalowej siatki, połączony żelbetowymi słupami. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Żydzi osiedlili się w Wiejsiejach. 1748 wybudowano synagogę. Prawdopodobnie w tym czasie powstał cmentarz żydowski.

Informacje i zdjęcia ze strony Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr Dóbr Kultury Nieruchomej www.kvr.kpd.lt, niepowtarzalny kod obiektu 20820

Starszeństwo

Veisiejai

Opinie

Napisać komentarz