Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Ojczyzna Adolfasa Ramanauskasa-Vanagga

Historia

1921 Po powrocie z USA na Litwę Liudvikas Ramanauskas i jego żona Elena Jovaišyte Ramanauskiene osiedlili się we wsi Bielėnai, w gminie Rudamina, w powiecie Seinai. Liudvikas i Elena Ramanauskas wychowali troje dzieci: Adolf był najstarszy, urodził się w Nowej Brytanii w USA, jego córka Aldona i syn Albinas urodzili się już na Litwie. Do dziś zachował się fundament z dużych kamieni na miejscu zagrody. Pamięci dowódcy partyzantów A.Ramanauskasa-Vanagasa w 2016 roku. odsłonięto dębowy słup dachowy i zainstalowano tor dojazdowy.

Opinie

Napisać komentarz