Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Objawienie Pańskie Kościół Najświętszej Marii Panny w Šlavantai

 kościół

1822 właściciel ziemski M. Gauronskis wybudował w Šlavantai kaplicę, którą w 1880 roku. został rozebrany i przeniesiony do Šventežeris. 1919 Ksiądz Juozas Galeckas kupił dwór Šlavantai, aw następnym roku założył parafię (ze wsi parafie Lazdijai, Sventežeris i Veisiejai). 1921 Ksiądz Juozas Galeckas zbudował obecny kościół z klasztoru dworskiego. 1938 część budynku została odbudowana po wrzuceniu grzyba. Po II wojnie światowej kościół był wielokrotnie remontowany: przebudowywano ołtarze, zmieniono strop nawy środkowej, udekorowano wnętrze, a ściany pokryto deskami. Kościół stoi na otwartym, równym, prawie niezabudowanym miejscu, na prostokątnym cmentarzu. Zbudowany długi, niski prostokąt ma trzy nawy. Ołtarz główny dzieła Mistrza A. Soraki jest neogotycki, boczne mają formy porządkowe. Nad wejściem chór organowy otoczony płotem z ciętych desek.

Opinie

Napisać komentarz