Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk partyzanckich i śmierci litewskiej (wieś Graužų)

Walka o wolność

Partyzanci Mindaugas ojczyzny powiatu Dainava zespół Šarūnas, kierowany przez Jurgis Gylis-Kalniaus, ul. 1915 Wieś Galstų, 26 stycznia 1947 r. walczyła z oddziałem 34. pułku strzelców Armii MWD, dowódca. Poz. Biełorybkino. Zabici partyzanci z ojczyzny Mindoga: Antanas Zdanavičius-Viltis, ul. 1926 Wieś Gražulių, rejon Seirijai, ciężko ranny Andrius Neifalta-Gintaras, ul. 1921 Wieś Giraitėliai, rejon Seirijai, zmarła dwa dni później. Partyzant Eugenija Krušinskaitė-Aguona został ranny w walkach. Aresztowano właściciela zagrody A. Čeponisa. Uwaga: Według wspomnień świadków do zagrody przyjechało konno około 30 partyzantów. Partyzanci poprosili Jonasa Strenkauskasa (ze wsi Vaickūniškės), aby przyprowadził księdza do chorej partyzantki Ony Saveikytė-Neužmirsttuola (która właśnie urodziła dziecko). Kiedy ksiądz wyszedł, dom był otoczony przez wrogów. Prałat Juozas Laukaitis, który dokonał ceremonii, został wydany, aresztowany i zmarł w obozie. W tym samym dworze Graužai, według danych otrzymanych przez agentkę Rūpestėlis, wojskowa grupa operacyjna pododdziału MGB Seirijai otoczyła o świcie domostwo Pranasa Kašelionisa 19 sierpnia 1948 roku. W walce z partyzantami przebywającymi w gospodarstwie zginęło 3 partyzantów z grupy Juozapavičius z drużyny Šarūnas rejonu Šainūnas rejonu Dainava: dowódca plutonu (dowódca ojczyzny Mindoga?), Antanas Muliuolis-Gruodis, ul. 1920, wieś Buteliūnai, kierownik wydziału Antanas Motiejūnas-Šamas, ul. 1922 wieś Paliūnai, (dwa ostatnie spłonęły w kryjówce-bunkrze; szczątków nie zbadano), Mečislovas Dainauskas-Miškinis, ul. 1923 Kolonia Seirija Właściciel zagrody Pranas Kašelionis, ul. 1914 wieś Straigiszki, dom spłonął. Szczątki zabitych partyzantów przewieziono do Seirijus, niedaleko siedziby okręgu MGB. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości na cmentarzu Seirijai wzniesiono pomnik partyzantom tego regionu, którzy walczyli i ginęli za wolność, a także wpisano ich imiona i nazwiska.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29554

Zdjęcia ze strony internetowej Centrum Badań nad Ludobójstwem i Oporem Litwy: http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Lazdijai_paminklai.htm

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz