Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk partyzanckich i śmierci litewskiej (wieś Babrai)

Walka o wolność

Wystawiony przez Antanasa Valiukevičiusa w domostwie wsi Babrų, bunkier, przez partyzanta Jaunuolisa (śl.) N. Dušanskis i Lazdijai MGB re. Zastępca Naczelnika Dvarionas, partyzanci Mindaugas Homeland Dainava District Šarūnas Team zabity: Juozas Gudeliauskas-Drąsuolis, Komendant Ojczyzny, ul. 1920 Laibagalių k., Sventežeris (?) Vlsč., Dab. Obwód Łoździejski, działa od 1948 r., dowódca 1 plutonu Juozas Krivickas-Viesulas, ul. 1921 wieś Sarkiszkiw, powiat Święteżeris (?), teraz Rejon łoździejski działa od 1948 roku. wrzesień, dowódca 2 szwadronu Jonas Jutkevičius-Bajoras, ul. 1927 W Świętożerowie, Święteżeris vlsč.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29555

Starszeństwo

Šventežeris

Opinie

Napisać komentarz