VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Babrų k.)

Laisvės kovos

Antano Valiukevičiaus sodyboje Babrų k., bunkeryje, partizano Jaunuolio (sl.) išduoti, 1952-09-07 kautynėse su NKVD pulko kareiviais, vadovaujamais Kauno srities MGB 2N valdybos viršininko pavaduotojo mjr. N. Dušanskio ir Lazdijų MGB sk. viršininko pavaduotojo Dvariono, žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanai: tėvūnijos vadas Juozas Gudeliauskas-Drąsuolis, g. 1920 m. Laibagalių k., Šventežerio (?) vlsč., dab. Lazdijų r., veikė nuo 1948 m., I-ojo būrio vadas Juozas Krivickas-Viesulas, g. 1921 m. Šarkiškių k., Šventežerio (?) vlsč., dab. Lazdijų r., veikė nuo 1948 m. rugsėjo, II-ojo būrio vadas Jonas Jutkevičius-Bajoras, g. 1927 m. Šventežeryje, Šventežerio vlsč.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29555

Seniūnija

Šventežerio

Atsiliepimai

Komentuoti