Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci komandora Vladasa Stepulevičiusa (Stepulis)-Mindaugasa i partyzanta Antanasa Vabuolasa-Bijūnasa

Walka o wolność

18 maja 1947 r. we wsi Janėnai, zagroda Lugauskas, według niektórych danych, według jednej z danych, podczas akcji zorganizowanej przez MGB otruto, czy dowódca zespołu rejonu Dainava Šarūnas, członek sztabu rejonu Tauras, zmarł inaczej. pr., Vladas Stepulevičius (Stepulis) -Mindaugas, Varguolis, Doctor, Auksutis, ul. 2 sierpnia 1906 w Janėnai, rejon śwventeżeński, rejon Seinai, 1927 ukończył Szkołę Wojskową w Kownie, otrzymał odpowiedź. stopień porucznika i Antanas Vabuolas-Bijūnas, partyzant Mindaugas ojczyzny tej drużyny, ul. 1923 wieś Stankūnai, teraz Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29556

Starszeństwo

Šventežeris

Opinie

Napisać komentarz