Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Paserninkai)

Walka o wolność

21 grudnia 1945 r. we wsi Paserninkai, na skrzyżowaniu domostwa Majauskas i drogi, powiat Dainava Šarūnas drużyna A. Juozapavičiusa grupa Antanas Grušauskas-Siaubas zamordowała 7 czekistów (zastępca szefa dywizji NKWD Seirijai dla milicji Taranov, NKWD Partyzanci po zebraniu trzech karabinów maszynowych, dwóch karabinów maszynowych, dwóch karabinów i pieczęci NKWD wycofali się bez strat.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29582

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz