VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Paserninkų k.)

Laisvės kovos

1945-12-21 Paserninkų k., prie Majauskų sodybos ir kelių sankryžos, Dainavos apygardos Šarūno rinktinės A. Juozapavičiaus grupės Antano Grušausko-Siaubo jungtinis būrys mūšyje nukovė 7 čekistus (NKVD Seirijų skyriaus viršininko pavaduotoją milicijai Taranovą, NKVD įgaliotinį Aleksą, stribus). Partizanai surinkę tris kulkosvaidžius, du automatus, du šautuvus, NKVD antspaudą, pasitraukė be nuostolių.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29582

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti