Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Mangaroto)

Walka o wolność

MGB otrzymało doniesienia od agentów Eglė i Silno, że w lasach Živulciškės, Alytus i Lazdijai aps. Partyzanci z grupy Juozapavičius ukrywają się na przełomie XIX i XX wieku, być może jest tu siedziba drużyny Šarūnas. Szef Dywizji MGB Lazdijai mjr. Aleksiejew i zastępca szefa Oddziału 2-N MGB mjr. Lebiediew wraz z MGB Alytus i Varėna aps. szefowie dywizji sporządzili plan działania na styku tych trzech powiatów. 23 kwietnia 1949 r. w walkach z armią czekistowską polegli partyzanci z ojczyzny A. Juozapavičiusa z rejonu Dainava Šarūnas: dowódca plutonu Juozas Klibaras (Klibaravičius) -Gervė, ul. 1925 Krikštonių k., Seirijų vlsč., Dab. Noragėlių sen., Juozas Kasiulionis-Kranklys, ul. 1922, wieś Gudoniai, rejon Seirijai, Bolius Liesionis-Jazminas, ul. 1926, Drapalių k., Dab. Gmina Druskienniki, Juozas Stravinskas-Sukilėlis, ul. Merkinė (Spyrių k.?). Pomnik został stworzony, zbudowany własnymi środkami przez Broniusa Kaselionisa, wieś Krikštonių, kowala - Juozas Varnelis, wieś Wiejsieje.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29580

Starszeństwo

Noragėliai

Opinie

Napisać komentarz