Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Demeniszki)

Walka o wolność

W tym dawnym bunkrze i obok niego były towarzysz drużyny Šarūnas adiutant B. Saveikis-Klajūnas - zwerbowany agent MGB Bronius Diemedis, g. al. 1923 wieś Gervėnai, rejon Seirijai, rejon Alytus. 19 maja 1949 r. został dowódcą zespołu Šarūnas w rejonie Dainava, redagował i wydawał gazety Laisvės rytas, Laisvės varpas, a 12 lipca 1950 r. został mianowany dowódcą rejonu Dainava. Komendant Bronius Šalaševičius-Žilvitis, ul. 1916 We wsi Majszymi w rejonie Rudamina, w latach 1950-08 naczelnik ojczyzny Mindoga, Gediminas Urmanavičius-Pavasaris, ul. 1928 Wioska Naujoji Kirsna, obwód Rudamina, drużyna Šarūnas Mindaugas kierownik oddziału ojczyzny Stasys Krukonis-Žvaigždikis, ul. 1931 wieś Grikapalio, wieś Święteżeris, dowódca plutonu Algirdas Salinis-Skirmatas, ul. 1927 Parafia Janėnai, parafia św. 1920 We wsi Panemunė, powiat Leipalingis, Juozas Karpavičius-Medelis, głowa ojczyzny A. Juozapavičiusa, został ranny, a później zwerbowany jako agent Juozas.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, niepowtarzalny kod obiektu 26422

 

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz