VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Demeniškių k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje buvusiame bunkeryje ir šalia jo, išduoti buvusio bendražygio Šarūno rinktinės adjutanto B. Saveikio-Klajūno - užverbuoto MGB agento Broniaus, 1951-09-27 kautynėse su MGB agentų smogikų grupe žuvo Pietų Lietuvos partizanų srities vado pavaduotojas, Dainavos apygardos vadas Juozas Gegužis-Diemedis, g. 1923 m. Gervėnų k., Seirijų vlsč., Alytaus aps. Jis 1949-05-19 tapo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadu, redagavo, leido laikraščius „Laisvės rytas“, „Laisvės varpas“, 1950-07-12 paskirtas Dainavos apygardos vadu, 1998-05-19 apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu, Dainavos apygardos vado pavaduotojas Šarūno rinktinės vadas Bronius Šalaševičius-Žilvitis, g. 1916 m. Maišymų k., Rudaminos vlsč., nuo 1950-08 jis - Mindaugo tėvūnijos vadas, Gediminas Urmanavičius-Pavasaris, g. 1928 m. Naujosios Kirsnos k., Rudaminos vlsč., Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos būrio vadas Stasys Krukonis-Žvaigždikis, g. 1931 m. Grikapalio k., Šventežerio k., būrio vadas Algirdas Salinis-Skirmantas, g. 1927 m. Janėnų vlsč., Šventežerio vlsč., A. Juozapavičiaus tėvūnijos būrio vadas Boleslovas Vailionis-Narsuolis, g. 1920 m. Panemunės k., Leipalingio vlsč., sužeistas suimtas A. Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Juozas Karpavičius-Medelis, vėliau užverbuotas agentu Juozu.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 26422

 

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti