Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Bestraigiškės)

Walka o wolność

W lesie bestraigiškės, w byłym bunkrze drużyny Šarūnas, wydano zwerbowanych agentów Olcha, Klevas i Bijūnas Przewodniczący sądu, dowódca drużyny Šarūnas Juozas Jurelionis-Sakalas, ul. 1922, dowódca 3 plutonu ojczyzny A. Juozapavičiusa Pranas Majauskas-Vanagėlis, ul. 1922 wieś Paserninkai, dowódca 3 dywizji tego samego plutonu Pranas Celevičius-Berželis, ul. 1923 W Seirijai, Vaclovas Pledys-Slapukas, ul. 1929 W Seirijai, Vytautas Vaivada-Garsas, ul. 1928 (1929?) M. wieś Paserninkų, Antanas Vailionis-Tėvas, ul. Zmarł w 1898 r. ciężko ranny w szpitalu, Juozas Žilionis-Strazdas, ul. 1928, wieś Paserninkai Partyzant Juozas Žukas-Gulbinas, ul. 1929 Wieś Šadžiūnai, aresztowany, więziony.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 26423

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz