Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Bajoriškės)

Walka o wolność

W tym dawnym bunkrze w tym miejscu w niejasnych okolicznościach (prawdopodobnie, według niektórych źródeł, prowokacja MGB), 9 października 1951 r. zginęli partyzanci z rejonu dainowskiego drużyny Šarūnas i ojczyzny Mindaugasa: Jonas Balutis-Girėnas, ul. 1928, wieś Prygos, zim. Rejon Łoździeje, Vytautas Blažonis-Spindulys, ul. 1930 wieś Mikyčiai, zim. Rejon Lazdijai, Vladas Liesionis-Jovaras, ul. 1930, wieś Mikyčių, Antanas Motiejūnas-Stipruolis, ul. 1934 wieś Ežerėliai, zim. Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29557

Starszeństwo

Veisiejai

Opinie

Napisać komentarz