Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Bagdononių)

Walka o wolność

W tym miejscu, w bunkrze zagrody Juozasa Grėbliūnasa, w walkach z oddziałem armii czekistowskiej 26 grudnia 1951 r. zginęło 5 partyzantów z rejonu Darawa, drużyna Šarūnas: Alfonsas Petruškevičius-Rimvydas, ul. 1929 wieś Zagaraje, obecnie Polska, żyjący wieś Staidarų, obwód łoździejski, dowódca ojczyzny Mindaugas Jonas Uzdila-Vieversys, ul. 1923 wieś Agariniai, obwód św. 1928, żyjący. wieś Atesninkėlių, Jurgis Adomavičius-Artojas, ul. 1930 wieś Nakrūniškės, rejon Seirijai, Vladas Jarmala-Ąžuolas, ul. 1928, wieś Straigiów, rejon Święteżeris. Aresztowany opiekun partyzancki Juozas Grėbliūnas, ul. 1919

Informacje ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 27636

Zdjęcia ze strony internetowej Centrum Badań nad Ludobójstwem i Oporem Litwy: http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Lazdijai_paminklai.htm

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz