VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Bagdononių k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje, Juozo Grėbliūno sodybos bunkeryje, bandydami prasiveržti iš apsupties, 1951-12-26 kautynėse su čekistinės kariuomenės daliniu žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės 5 partizanai: rinktinės vadas Alfonsas Petruškevičius-Rimvydas, g. 1929 m. Žagarių k., dab. Lenkija, gyv. Staidarų k., Lazdijų vlsč., Mindaugo tėvūnijos vadas Jonas Uzdila-Vieversys, g. 1923 m. Agarinių k., Šventežerio vlsč., šios tėvūnijos 1-ojo būrio vadas Algirdas Marcinkevičius-Laimė, g. 1928 m., gyv. Atesninkėlių k., Jurgis Adomavičius-Artojas, g. 1930 m. Nakrūniškės k., Seirijų vlsč., Vladas Jarmala-Ąžuolas, g. 1928 m., Straigių k., Šventežerio vlsč. Suimtas partizanų globėjas Juozas Grėbliūnas, g. 1919 m.

Informacija iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 27636

Nuotraukos iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro internetinio puslapio: http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Lazdijai_paminklai.htm

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti