Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci litewskich partyzantów (wieś Naujoji Kirsna)

Walka o wolność

W domostwie Juozasa Karauskasa, obecnie wieś Naujoji Kirsna Rejon łoździejski, 11.02.1948 r. w walkach z żołnierzami Pułku Strzelców Armii MGB pod dowództwem kpt. Partyzanci 3 plutonu grupy Mindaugas drużyny Šarūnas rejonu Dainava zginęli w Kuznecovas, co trwało 2 godziny: Vincas Bartaška-Vaidotas, ul. 1917 (1922) wieś Mikniszki, Vincas Busilas (Busila) -Ramunis, ul. 1921 wieś Mikniszki, Juozas Jančia (Jančius) -Rytas, ul. 1922 wieś Pakirsnių, Stasys Keršulis-Żyrafa, Švyturys, ul. 1926 wieś Kirsnelės, Juozas Zdanavičius-Trispalvis, Didvyris, ul. 1925 Gražulių k., Dąb. Okręg Alytus, oficer łącznikowy partyzantów okręgu Dainava Juozas Karauskas-Dunojus, ul. 1905 Wioska Naujoji Kirsna

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 27637

Starszeństwo

Šeštokai

Opinie

Napisać komentarz